Våra tjänster

Entreprenadbesiktningar

Sommar Byggbesiktningar AB utför entreprenadbesiktningar enligt standardavtalen, AB04, ABT06 samt ABS09.

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

Vi upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden.

Några av våra återkommande kunder är: