Medarbetare

Vi på Sommar Byggbesiktningar AB:

VD Pierre Sommar

Byggnadsingenjör SBR
Medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp.
Av RISE certifierad besiktningsman, SBR

Hans Österlund

Entreprenadbesiktning inom fackområdet Bygg

Jeanette Ekberg

Ekonomi och administration

Våra Medarbetare inom fackområdet BYGG:

Anders Silver

Byggnadsingenjör SBR
Medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp.
Av RISE certifierad besiktningsman, SBR

Johan Lundquist

Byggnadsingenjör SBR

Pär Wikström

Entreprenadbesiktning inom fackområdet Bygg

Pelle Walger

Medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp

Dessutom samarbetar vi med: