Referenser

Referenser/Genomförda projekt

Ett urval av våra referenser:

Kv Västertorn-Riddarholmen
Beställare: Statens Fastighetsverk
Ombyggnad av gamla auktionsverket

Ica Farsta centrum
Beställare: Atrium Ljungberg AB
Om -och tillbyggnad av Ica butik

Kv Gråmunkeholmen 3-Riddarholmen
Beställare: Statens Fastighetsverk
Ombyggnad av Riksarkivet

Gerhard-Kontorshus i Nacka
Beställare: Atrium Ljungberg AB
Nybyggnad kontor

Kv Gråmunkeholmen 3-Riddarholmen
Beställare: Statens Fastighetsverk
Ombyggnad av Sparreska Palatset och Kammarrättens hus

Stockholm Lighthouse
Beställare: JM AB/Peab Bostad AB
Nybyggnad av bostäder, 230 st lägenheter.

Smista Allé i Huddinge
Beställare: Castellum
Nybyggnad av industrihall-Bilprovningen

Porslinskvarteren i Gustavsberg
Beställare: Järntorget Bostad AB
Nybyggnad av bostäder, 225 lägenheter.

Smista Allé i Huddinge
Beställare: Castellum
Nybyggnad till Veho Bil.

Murmästaren 3 i Stockholm. (Anna Withlocks Gymnasiet)
Beställare: Balder Kungsholmen AB
Ombyggnaden till gymnasium med plats upp till 2 200 elever

Smista Allé i Huddinge
Beställare: Castellum
Nybyggnad av bilhall till Hedin Bil.

Kasernen 8 i Solna
Beställare: Solna Kasernen Fastighets AB
Nybyggnad rehab-center

Abisko 3 i Norra Djurgårdsstaden
Beställare: Byggnadsfirma Viktor Hanson AB
Nybyggnad av bostäder, 33 lägenheter.

Brf Brohuset i Liljeholmen
Beställare: JM AB
Nybyggnad av bostäder, 163 st lägenheter.

Brf Begonian i Tullinge trädgårdsstad
Beställare: JM AB
Nybyggnad av bostäder, 36 lägenheter.

Terrinen i Sollentuna
Beställare: Sollentunahem
Nybyggnad av bostäder, 118 st lägenheter.

Smista Allé i Huddinge
Beställare: Castellum
Nybyggnad av bilhall till Lexus

Brf Rosteriet i Liljeholmen
Beställare: SSM
Nybyggnad av bostäder, 226 st lägenheter.

Kv Kusen 2
Beställare: Statens Fastighetsverk
Ombyggnad av scenkonstmuseet

Hangaren i Rikssten, Tullinge
Beställare: Vectura Fastigheter
Nybyggnad av äldreboende

Totalisatorn i Ulriksdal
Beställare: Peab Bostad AB
Nybyggnad av äganderätter, 30 st

Brf VIP- Logen i Solna
Beställare: Peab Bostad AB
Nybyggnad av bostäder, 146 st lägenheter.

Bergrumsgaraget i Liljeholmen
Beställare: JM AB
Ombyggnad av gamla Vin- och spritcentralens lager- och produktionslokaler till garage som rymmer ca 1 000 bilar.

Några av våra återkommande kunder är: